Nieuw-/verbouw van de accommodatie op Juliana Sportpark. (video impressie)

Nieuw-/verbouw van de accommodatie op Juliana Sportpark.

De aftrap van de Uitbreiding Accommodatie Juliana Sportpark op 3 december jl.